מדן ועד אילת; פרקי מסע ונוף
תיאור הספר: פרקי מסע ברחבי ארץ ישראל שלאחר מלחמת העצמאות: סיפורים שונים על מקומות רבים בארץ לכל אורכה.
שם המחבר: תלמי, אפרים
מספר העמודים: 287
הוצאה לאור: עמיחי
מיקום בספריה: סיפורת על הפלמ"ח ושל סופרי הפלמ"ח
סוג: ספורי מעשה,ספורת

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים