פסק-הדין; הוצאה מן ה"ארגון"; כרטסת משפטי חברים של ארגון ה"הגנה"
תיאור הספר: עבודה לתואר שני בהנחיית פרופסור אלון קדיש: הצד המשפטי-חברתי בארגון ה"הגנה". תוצאות מחקר לאחר פתיחת הארכיונים. כרטסת משפטי החברים בארגון ה"הגנה". פסקי הדין, מתי הוצאו חברים משורות ה"הגנה".
שם המחבר: שטרן, ענת
מספר העמודים: 108
הוצאה לאור: האוניברסיטה העברית בירושלים
מיקום בספריה: הגנה
סוג: מחקר

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים