ההתנדבות ומקומה במדיניות הציונית והיישובית בשנים 1939-1942 - כרך ראשון
תיאור הספר: כרך ראשון בסדרה של תולדות ההתנדבות של היישוב וגופיו השונים בתקופת במלחמת העולם השנייה: הרקע לתקופה, תוכניות צבאיות ויהודיות של היישוב לפני המלחמה. הרעיון והמאבק להקים צבא יהודי בשנים 1939-1941. ראשית ההתנדבות בארץ לצבא הבריטי. היישוב המאורגן וההתנדבות בקיץ 1940. שנת המיםנה בתהליך ההתגייסות, 1941. ההתגייסות להגנת הארץ בשנת 1942, הגדודים העבריים.
שם המחבר: גלבר, יואב
מספר העמודים: 764
הוצאה לאור: הוצאת יד יצחק בן-צבי
מיקום בספריה: הגנה
סוג: יומן אירועים,מאמרים, הרצאות, מסמכים,מחקר,מסמכים,מפות,סקירה הסטורית,תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים