אמריקה, בריטניה וארץ ישראל
תיאור הספר: ראשית התפתחות מעורבות ארצות הברית במדיניות הבריטית במזרח-התיכון בשנים 1938-1947: השלמת ארצות הברית עם ה"ספר הלבן"; ריפיונה ותסכולה של התנועה הציונית בארצות הברית; התפתחות התנועה הציונית בארצות הברית; מאמצי בריטניה וארצות הברית לטפל בבעיות ארץ ישראל בזמן המלחמה; כשלון המאמצים הציוניים בארצות הברית; ראשית המעורבות האמריקאית; כשלון שיתוף-הפעולה האנגלו-אמריקאי; אפילוג למנדט הבריטי.
שם המחבר: אילן, עמיצור
מספר העמודים: 310
הוצאה לאור: הוצאת יד יצחק בן-צבי
מיקום בספריה: כללי - ספרי עזר
סוג: מחקר,עיון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים