ההיסטוריה של ארץ ישראל - מלחמת העצמאות
תיאור הספר: בספר סקירה משולבת וממצה של ההתפתחות המבצעית של צבירת הכוחות, של המאורעות המדיניים והדיפלומטיים המהווים כולם חלק ממלחמת העצמאות. כן מנסה העורך להקל על הקורא בנושא ההתמצאות במהלכי הקרבות השונים.
שם העורך: בן אריה, יהושע
מספר העמודים: 316
הוצאה לאור: כתר
תאריך הוצאה לאור: 1983
מיקום בספריה: מלחמת העצמאות
סוג: יומן אירועים,יומן מלחמה,מחקר,סקירה הסטורית,תאריכון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים