אברהם שטרן - מאה שנה להולדתו (מקראה)
תיאור הספר: מקראה להכנת חידון מקומי וארצי במלאת 100 שנה להולדתו של אברהם (יאיר) שטרן. את המקראה חיברו אנשי הצוות הדידקטי ביחידת המוזיאונים של משרד הביטחון. המקראה כוללת את המרכיבים הבאים: מהכיבוש הבריטי ועד הקמת הלח"י. אברהם שטרן "יאיר" - האיש ופועלו. הקמת הלח"י. מחתרת הלח"י. הלח"י במלחמת העצמאות. מורשת הלח"י.
שם המחבר: יחידת המוזיאונים - צוות דידקטי
מספר העמודים: 58
הוצאה לאור: יחידת המוזיאונים - משרד הביטחון
תאריך הוצאה לאור: 2007
מיקום בספריה: מחתרות - אצ''ל ולח''י
סוג: חוברת הדרכה,חידון,מקראה

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים