ראשיתו של הפלמ"ח
תיאור הספר: הרקע, קווי התפתחות, פרשת סירת הכ"ג, הפלישה לסוריה. תקופת אל-עלמיין. הסכם ההכשרות המגוייסות; אימונים ודפוסי חיים - המפקד בפלמ"ח, מטה הפלמ"ח. מחלקות מיוחדות, החברה בפלמ"ח; הפלמ"ח וסביבתו -הפלמ"ח והבריטים, הפלמ"ח והיישוב.
שם המחבר: שפיגל, יאיר
מספר העמודים: 79
הוצאה לאור: סמינריון באוניברסיטה
תאריך הוצאה לאור: 1972
מיקום בספריה: הפלמ"ח - כללי
סוג: מחקר,סקירה הסטורית

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים