T'emoignage
תיאור הספר: קורות חיים ועדויות של הלוחמים היהודים-צרפתיים שלחמו בשורות הפלמ"ח וצה"ל במלחמת העצמאות. הספר הוצא בצרפת בידי ארגון הלוחמים הותיקים. הספר יצא בצרפתית.
שם המחבר: Machal France; Fajerman, Maurice
שם העורך: President du Machal France
מספר העמודים: 334
תאריך הוצאה לאור: 2006
מיקום בספריה: יחידות מיוחדות של הפלמ"ח
סוג: לקט,ספור קרב על פי עדויות אישיות,עדויות חברים,עדויות לוחמים,עדויות מפי אנשים

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים