הִתחלתי
תיאור הספר: סיפור חייו ופעלו של אליעזר רפאלי. איש פלוגה ד' וח'.חבר הכשרת "המחנות העולים" - חיות הערבה. לחם במסגרת הגדוד השני במלחמת העצמאות. לאחר מכן החל לפעול בתחומים רבים עליהם מדבר הספר. המחבר מספר זכרונות מפרקים שונים ומתקופות שונות בחייו. לא לפי סדר כרונולוגי, אלא על-פי עוצמת החוויות שעבר: הוראה, התיישבות, חינוך, הקמת אוניברסיטת חיפה, פעילויות ציבוריות, לימודים בארצות הברית ותחומים נוספים.
שם המחבר: רפאלי, אליעזר
מספר העמודים: 281
הוצאה לאור: עצמית
תאריך הוצאה לאור: 2007
מיקום בספריה: אוטוביוגרפיות, זכרונות
סוג: אוטוביוגרפיה,אסופת זכרונות,זכרונות,ספור חיים,עדות אישית

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים