תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה - תקופת המנדט הבריטי - חלק שלישי
תיאור הספר: החינוך העברי בימי הבית הלאומי, 1919-1948; תחילת ההתארגנות של מערכת החינוך העברית בארץ ישראל; דפוסי החינוך ובתי הספר; מערכת החינוך הקיבוצית; הכשרת מורים; החינוך הגבוה; עליית הנוער 1933-1946; החינוך הבלתי פורמלי; חינוך מבוגרים; ממשלת המנדט והחינוך העברי; התהוות מפת היישוב בימי המנדט; ההתיישבות בתקופת הבית הלאומי; בצל מאורעות וחלוקה; ההתפתחות הכלכלית של היישוב היהודי בארץ ישראל; התפתחות כוחו הצבאי של היישוב; השפעת המאבק נגד הבריטים על התפתחות ארגון ה"הגנה".
שם העורך: ליסק, משה
מספר העמודים: 753
הוצאה לאור: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים; מוסד ביאליק
תאריך הוצאה לאור: 2008
מיקום בספריה: הבריטים בארץ ישראל
סוג: מחקר,סקירה הסטורית,עיון,תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים