תרומת תנועת "המחנות העולים" לכוח-המגן ולפלמ"ח בשנים 1936-1949
תיאור הספר: הספר מוקדש לאנשי "המחנות העולים", אנשי הפלמ"ח שהתאמנו לקראת הקמת המדינה, ואחר כך - הקימו, יישובים חלוציים. בספר, הוכנסו רשימות של אנשי ההכשרות המגויסות, מוצא האנשים ולאן פנו עם תום השרות הצבאי. כן, נוספו תמונות רבות מראשית הקמת הפלמ"ח ועד לסיום מלחמת העצמאות והקמת ההתיישבויות החדשות. בהמשך, בפירוט מירבי, הובאו רשימת כל חברי ההכשרות של "המחנות העולים".
שם המחבר: אבנרי, יחזקאל
שם העורך: מערכת: אמנון שיפמן, דוד דרומלביץ
מספר העמודים: 125
הוצאה לאור: סטודיו נעמה, בנימיניה
תאריך הוצאה לאור: 2009
מיקום בספריה: תנועות נוער, הכשרות הפלמ"ח וההתיישבות
סוג: מחקר,תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים