הטור השביעי - ספר ראשון
תיאור הספר: הספר הראשון - תש"ג-תשי"ד. השירים הודפסו בעתון "דבר" בשנות המאבק והתייחסו באופן ישיר ל אירועי התקופה בארץ ובעולם: מלחמות, העפלה, מאבק בבריטים, התיישבות, עלייה לארץ ישרל ונושאים רבים נוספים.
שם המחבר: אלתרמן, נתן
מספר העמודים: 491
הוצאה לאור: הקיבוץ המאוחד
מיקום בספריה: שירה
סוג: שירה

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים