עלון הפלמ"ח מספר 5
תיאור הספר: תוכן עלון מספר 5: מערכות גבורה (עמוד 1); קול דמי אחים (עמודים 2-4); נוכח שואת ישראל (עמודים 4-5); פגישה בנכר (עמודים 5-6); פרקי מלחמה (עמודים 6-8); דרכי מלחמת הגרילה - ינק לוי (עמודים 8-10); המרגמה של חיל הרגלים - ח.ש. (עמודים 8-10); הנשק הקל בקרבות רחוב (עמודים 11-12); לוחמים, בליל התקפה (עמודים 12-13); בכרתים (עמודים 15-16); שוב על קניבסרג (עמודים 13-15); עלה נידף ברוח (עמודים 18-19); זה קרה היום (עמודים 19-20); כוחן הצבאי של הארצות השכנות (עמודים 20-23); במחנה האוייב, "את אשר כבשנו נחזיק", רומל (עמודים 23-24); החטא ועונשו (עמוד 25); בפלוגות: א' (עמוד 26), ג' (עמודים 28-29), ד' (עמודים 29-30), ה' (עמודים 29-30), ו' (עמודים 30-31); רשימות, בהרי יהודה (עמודים 31-32); בית - פל' ב' (עמודים 33-34); מחבר לחברה (עמודים 34-35); הרהורי גייסת (עמודים 35-36); הדים מן המדבר - ה. עברי (עמוד 36).
שם העורך: זרובבל גלעד
מספר העמודים: 36
הוצאה לאור: מטה הפלמ"ח
תאריך הוצאה לאור: 01/1943
מיקום בספריה: עלוני הפלמ"ח
סוג: חוברת,סיפורי גבורה וזיכרון,עלון
הערות:
תאריך הוצתא העלון שבט תש"ג

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים