עלון הפלמ"ח מספר 21
תיאור הספר: תוכן עלון הפלמ"ח מספר 21: לזכר ברל כצנלסון/ ציוני שעה; מבעיות חיינו; לתפקידיו של המפקד; מן העבודה בקלט - מ; מימי הפלישה לסוריה (סוף); הטקטיקה האנגלית בתקופת המאורעות - יואב; ארגון המחתרת האנטי-נאצית בגרמניה ופעולתה - ש.ק.; הקולונל אליעזר מרגולין - ש.ל. ; לדמותו של ברל כצנלסון ז"ל. ראינוך כאראל - שיר של ביאליק.
שם המחבר: קובץ
שם העורך: זרובבל גלעד
מספר העמודים: 48
הוצאה לאור: מטה הפלמ"ח
תאריך הוצאה לאור: 08/1944
מיקום בספריה: עלוני הפלמ"ח
סוג: חוברת,מאמרים, הרצאות, מסמכים,סיפורי גבורה וזיכרון,עלון
הערות:
מועד ההוצאה: אב תש"ד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים