תנועת הנוער "השומר הצעיר" בארץ ישראל
תיאור הספר: מספר פרקים מהמחקר לשם קבלת התואר ד"ר לפילוסופיה על "השומר הצעיר" בשנים 1938-1948: הגיוס לפלמ"ח, גיוס תנועות הנוער לפלמ"ח, המאבקים הפוליטיים סביב הקיום העצמאי של הפלמ"ח במלחמת העצמאות.
שם המחבר: כרמל, עמוס
מספר העמודים: 129
הוצאה לאור: אוניברסיטת חיפה
תאריך הוצאה לאור: 1994
מיקום בספריה: תנועות נוער, הכשרות הפלמ"ח וההתיישבות
סוג: מחקר,עבודת דוקטוראט

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים