דף מהסליק מספר 3 - פעילות הרכש של ארגון ה'הגנה'
תיאור הספר: פעילות הרכש של ארגון ה'הגנה'. יצירת התשתית של נשק לקראת מלמחת העצמאות. סיפור רכישת הנשק בארצות תבל על ידי פעילי ה'הגנה' ואנשי הרכש השונים.
שם העורך: נרי אראלי, עירית קינן
מספר העמודים: 16
הוצאה לאור: ההוצאה לאור של משרד הביטחון
תאריך הוצאה לאור: 1993
מיקום בספריה: הגנה
סוג: חוברת,מאמרים, הרצאות, מסמכים,מסמכים,עלון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים