דף מהסליק מספר 5 - מסמכי הבולשת הבריטית
תיאור הספר: ארבעה מסמכים של ה-CID מהארכיון שנתגלה לא מכבר. מסמכים הקשורים לפריצת האצ"ל לכלא עכו בחודש מאי 1947. מסמך אחד קשור לתגובת מפקד הכלא לאירוע הבריחה. המדיניות הציונית בשנת 1947.
שם העורך: נרי אראלי, ישראל הרן
מספר העמודים: 17
הוצאה לאור: ארכיון ההגנה - ההוצאה לאור של משרד הביטחון
תאריך הוצאה לאור: 1996
מיקום בספריה: הגנה
סוג: חוברת,מאמרים, הרצאות, מסמכים,מסמכים,עלון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים