הכינוס הארצי השלישי של הפלמ"ח
תיאור הספר: דוד בן גוריון, ראש ממשלת ישראל ושר הביטחון, החליט על פירוק מטה הפלמ"ח בסתיו 1949. כתגובה ערך הפלמ"ח על אנשיו, מפקדיו וקיבוציו - מפגן כוח מרשים ברחובות תל-אביב בחודש אוקטובר 1949. לרגל הכנס הוצאה חוברת מיוחדת ובה דברים מעט מפקדי הפלמ"ח. תוכן החוברת: פלמ"ח היינו ופלמ"ח נשאר;שיר הפלמ"ח, שיר לוחמי הפלמ"ח, יזכור, יצחק שדה/ מבצעי פלמ"ח; מחול היחפים - ח. גורי. דרך לנוער עברי - אורי ברנר; עוד רוחנו איתנה - עזריהו סיני/ צדקנו בדרכנו - מולה כהן; הרוח במפרש -נחום שריג; מי ומי אתנו - יוסף טבנקין; התפקיד לא נגמר - בני מרשק; מי אמר כי תם שירנו? - משה טבנקין; העצרת בגן רינה: אליעזר שושני, אהובה (הראל), בנימין (הנגב), פיניהלה (טייסים), דוד מימון (ימאים), ישראל גלילי. צילומים מהמצעד ובככר הבימה/ שלבים בדרך הפלמ"ח - זרובבל גלעד. פקודת יום של מטה הפלמ"ח לרגל פירוק החטיבה. על הכינוס: - מתוך העיתונות.
שם המחבר: קובץ
שם העורך: זרובבל גלעד
מספר העמודים: 69
תאריך הוצאה לאור: 12/1949
מיקום בספריה: עלוני הפלמ"ח
סוג: חוברת,מאמרים,עלון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים