עלון עמותת דור הפלמ"ח מספר 4 - הפלמ"ח בפרספקטיבה היסטורית
תיאור הספר: הפלמ"ח בפרספקטיבה היסטורית: הפלמ"ח בעידן האינטרנט - ישעיהו גביש/ הירהורים על הפלמ"ח - הסוציולוג משה ליסק/ איך בסוריה צעד הפלמ"ח - דן רם/ מעדותו של יוסקה יריב על "אביב חלדו"/ עם פרס אלון למעשה מופת חלוצי - שמואל טנקוס/ "קול הגליל", תחנת השידור המחתרתית - דנה כוגן/ הגח"ל - עמי ליבנה/ משה שמיר - ראשון סופרי דור הפלמ"ח/ הפלמחקלט - רזיה עממי.
שם המחבר: קובץ
שם העורך: עמיקם גורביץ
מספר העמודים: 64
הוצאה לאור: עמותת דור הפלמ"ח
תאריך הוצאה לאור: 09/2004
מיקום בספריה: עלוני הפלמ"ח
סוג: חוברת,מאמרים,עלון
הערות:
הוצאה לאור: אלול תשס"ד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים