Colonel David Marcus
תיאור הספר: Colonel David (Mickey Marcus) - A Soldier for all Humanity פרשת חייו ונפילתו של קולונל דיוויד [מיקי] מרקוס במלחמת העצמאות של מדינת ישראל. קולונל מרקוס גויס לצבא ההגנה לישראל בארצות הברית ושימש תקופה קצרה כמפקד החזית בקרבות הדרך לירושלים. נפל באורח טראגי עת יצא מגדר המאהל ולא זוהה נכונה על ידי השומרים עם שובו.
שם המחבר: Porath, Zipporah
מספר העמודים: 36
הוצאה לאור: American Veterans of Israel; World Machal; Amrican Jewish Historical Society - USA
תאריך הוצאה לאור: 2010
מיקום בספריה: ביוגרפיות
סוג: ביוגרפיה וזכרונות,ספור חיים

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים