פלמ"ח - לפקודה תמיד אנחנו
תיאור הספר: הפלמ"ח מיום הקמתו ועד פרוקו. מקומו וייחודו בקרב היישוב העברי. חשיבותו בכוח המגן העברי - ה"הגנה". פרקי הספר: הקמת הפלמ"ח, חברי ומפקדי הפלמ"ח, תורת הלחימה, מלחמת העצמאות, הסיירות, הווי ותרבות, רוח הפלמ"ח, היחידות המיוחדות.
שם המחבר: רגב, יואב
הוצאה לאור: עם הארץ - אחיאסף
תאריך הוצאה לאור: 2011
מיקום בספריה: הפלמ"ח - כללי
סוג: עיון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים