המצודה בקדמת הכנרת
תיאור הספר: המצודה בקדמת הכנרת -עין גב במערכה [עדות הימים]: עמידת היישוב העברי בימי טרום מדינה ובמלחמת העצמאות. פרקי הספר:הנס של הכפר העברי מעין גב ולמעלן. בטרם; יומן המערכה; פרשיות ובהן הנוער העולה ופרקי הסיפור על הקיבוץ במלחמה. המעבר ממלחמה לשלום וחבלי השיקום. בספר קיים גם מדור יזכור, מפות של ים כנרת ושל עין-גב. ביישוב פעלו, התאמנו והוכשרו חברי פלמ"ח בשתי הכשרות: הכשרת "אחים" והכשרת עין גב.
שם העורך: דוד כרמון
מספר העמודים: 264
הוצאה לאור: ההוצאה לאור - משרד הביטחון
תאריך הוצאה לאור: 1990
מיקום בספריה: מלחמת העצמאות
סוג: יומן אירועים,יומן מלחמה,מסמכים,ספור קרב על פי עדויות אישיות,עדויות לוחמים,עיון,תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים