הקריה בשנות כינונה 1948-1955
תיאור הספר: המחקר מציג ביאור היסטורי כולל לתהליך הייעודים של הקרקעות באזור קריית הממשלה ובסיס הקריה בתל-אביב. המחקר מתמקד בתקופה שבין התפנות הבריטים ממחנה שרונה ועד הצבת המטה הכללי במתחם. המחקר עוסק במארג השברירי של התהליכים השונים, אשר בחלקם קשורים ובחלקם מנותקים זה מזה. להתמזגות התהליכים וההתפחויות הפוליטיות והמדיניות, משמעות אסטרטגית בהחלטה ובתהליך העברת המטה הכללי של צה"ל למתחם הקריה בתל-אביב. פרקי הספר: הקדמה ומבוא. פרק ראשון - רקע היסטורי. פרק שני - מקום ארעי לממשלה. פרק שלישי - מיסוד הממשלה בקריה. פרק רביעי - הקמת מערכת הביטחון. פרק חמישי - מתרסי המקרקעין הצבאיים. פרק שישי - העברת הממשלה לירושלים. פרק שביעי - דיוני המטכ"ל בשאלת מיקום מחנה הקבע. פרק שמיני - מינוי רוקח לשר הפנים. פרק תשיעי - העברת מחנה מטכ"ל לקריה. סיכום, הערות וביבליוגרפיה.
שם המחבר: מן, ניר
שם העורך: שמשון הופמן
מספר העמודים: 297
הוצאה לאור: מרכז לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי; הוצאת כרמל
תאריך הוצאה לאור: 2012
מיקום בספריה: הגנה
סוג: יומן אירועים,מחקר,תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים