בנימין חרמוני-ויטנברג והספינה "לילי"
תיאור הספר: סיפורו של לוחם הפלי"ם, בנימין ויטנברג [חרמוני] אשר נפל בפעילות מבצעית בים בשנת 1943. איש הקורס הראשון של הפלי"ם. סיפורה של הספניה "לילי", קורותיה. מדוע נשכחה עד עתה? נסיונות ההנצחה של אנשי הצוות. סיכום, אפילוג, מקורות. המשפחה עסקה בפעילות הנצחה של הספינה וקורותיה.
שם המחבר: חרמוני-ויטנברג, יוסף
מספר העמודים: 14
הוצאה לאור: המשפחה
תאריך הוצאה לאור: 2012
מיקום בספריה: חדר הנצחה (מגירת נופל)
סוג: אסופת זכרונות,חוברת זיכרון,יומן אירועים,סיפורי גבורה וזיכרון,ספור קרב על פי עדויות אישיות

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים