Military Brief No. 9
תיאור הספר: סיפורם של כלי הרכב המשוריינים במלחמת העצמאות. הספר כולל סקירה מקיפה על פעילות כלי הרכב המשוריינים בשירות הפלמ"ח וצה"ל: טנקים, ג'יפים, זחל"מים, משוריינים וכלי רכב נוספים. הספר מלווה בתמונות רבות של כלי הרכב, רבים מהם בשירות לוחמי הפלמ"ח במבצעים בנגב ובדרום הארץ במלחמת העצמאות. רבות מהתמונות נלקחו מאוצר תמונות הפלמ"ח.
שם המחבר: Myszka, John
מספר העמודים: 128
תאריך הוצאה לאור: 2012
מיקום בספריה: הפלמ"ח במלחמת העצמאות
סוג: לקט,מחקר,סקירה הסטורית,צילומים ותמונות,תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים