Ha'haganah
תיאור הספר: תולדות היישוב בארץ ישראל מראשיתו ועד שנת 1948. מתקופת "הישוב הישן", העלייה השנייה, ארגון "השומר", מלחמת העולם הראשונה, פרשת תל-חי. מאורעות 1929, המרד הערבי, הגיוס לצבא הבריטי, מלחמת העולם השנייה, הפלמ"ח שעמד בשורות הקדמיות. המאבק בבריטים, העפלה ומלחמת העצמאות.
שם המחבר: נאור, מרדכי
מספר העמודים: 199
הוצאה לאור: משרד הביטחון-ההוצאה לאור
תאריך הוצאה לאור: 1985
מיקום בספריה: הגנה
סוג: מחקר,סקירה הסטורית,עיון,תאריכון,תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים