מאתיים ימי חרדה
תיאור הספר: ארץ ישראל בתקופת החרדה בראשית מלחמת העולם השנייה, עם התקרבות צבאו של גנרל רומל בצפון אפריקה. היישוב היהודי היה חרד מאוד להתפתחויות האפשריות. תקופת התדפקותו של הקורפוס האפריקאי של רומל על שערי מצרים, הרצון הגרמני לכבוש את מצרים ולהתקדם לעבר ארץ ישראל. שם לחבור לצבא הגרמני אשר החל להכנס לקווקז. חצי מליון היהודים בארץ ישראל, הבינו היטב את הצפוי להם במקרה של כיבוש גרמני. לכן גובשה "תכנית הצפון" במטרה להתמודד על הארץ, כקרב האחרון. ימי החרדה הללו הועלו ביומנו של הכותב, אשר שימש באותה עת כמפקד במשטרת המנדט.
שם המחבר: כנען, חביב
מספר העמודים: 320
הוצאה לאור: "מול-ארט"
תאריך הוצאה לאור: 1974
מיקום בספריה: הגנה
סוג: אסופת זכרונות,יומן אירועים,סקירה הסטורית,יומן מלחמה

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים