מלחמת הערבים בישראל [באספקלריה הערבית]
תיאור הספר: אוסף של צילומים וקטעי עיתונות ממקורות ערביים המתארים כיצד ראו הערבים, או כיצד רצו לראות בשעת מעשה, את מלחמתם בישראל. החומר בספר מסייע להבנת היחס הערבי לישראל. החומר במיוחד משקף את העבר, כפי שהבינוהו הערבים ואת השקפתם לגבי כל שלב במהלך מלחמת העצמאות.
שם המחבר: קובץ ולקט
שם העורך: אלכסנדר דותן
מספר העמודים: 151
הוצאה לאור: נ. טברסקי, חברה בע"מ
מיקום בספריה: מלחמת העצמאות
סוג: אלבום,יומן אירועים,יומן מלחמה,לקט,סקירה הסטורית,צילומים ותמונות,קובץ תעודות

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים