תרבות והוויי בפלי"ם
תיאור הספר: בחינת התרבות והווי בפלמ"ח באופן כללי ובפירוט על הנעשה בפלי"ם. חקר ההתפתחות של ההוויי ותרבות בכלל יחידות הפלמ"ח והשפעתן על הפלי"ם. בחינת ההתפתחות המיוחדת של התרבות וההווי בפלי"ם. המאפיינים התרבותיים המיוחדים אשר באו לידי ביטוי במנהגים, בהוויי, בשירים של אנשי הפלוגה הימית לדורותיה. המחקר התבסס על שירי הפלי"ם.
שם המחבר: לק, שלומית
מספר העמודים: 37
הוצאה לאור: פרטית
תאריך הוצאה לאור: 2012
מיקום בספריה: העפלה והפל"ים
סוג: חוברת,מחקר,סקירה הסטורית,עבודת גמר של בית ספר תיכון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים