דור תש"ח: מיתוס, דיוקן וזיכרון
תיאור הספר: כמה מיתוסים נקשרו במחיר הדמים שגבתה מלחמת השחרור. הספר מחקה אחר שאלות הקשורות במיתוסים אלו: האם המחיר הדמוגרפי היה גבוה? האם הוקרב דור של צברים, או הוקרבו עולים חדשים?. חלקו הראשון של הספר עוסק בבעיות אלו. חלקו השני של הספר בוחן את הדרכים בהן התארגן הזכרון הקולקטיבי בעשור השנים אשר חלפו אחרי תש"ח.
שם המחבר: סיון, עמנואל
מספר העמודים: 280
הוצאה לאור: הוצאת "מערכות", צה"ל
תאריך הוצאה לאור: 1991
מיקום בספריה: מלחמת העצמאות
סוג: מחקר

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים