התפתחות כוח המגן העברי 1907-1948
תיאור הספר: ראשית המאה ה-20 עד תש"ח, 1907-1948. הפרקים בספר מתארים את צמיחתו של כוח המגן העברי בארץ-ישראל מראשית המפעל הציוני ועד הקמת המדינה, תוך הדגשת העובדות החשובות ביותר. הספר מסביר את הסיבות העיקריות שהובילו להשתלשלות האירועים עד הקמת צה"ל, דרך פעילות ארגון ה'הגנה'. כול זאת תוך כדי המערכה הכבדה של מלחמת העצמאות ושל פלישת צבאות ערב בשנת 1948.
שם המחבר: פעיל, מאיר
מספר העמודים: 112
הוצאה לאור: ההוצאה לאור - משרד הביטחון, האוניברסיטה המשודרת של גלי צה"ל
תאריך הוצאה לאור: 1987
מיקום בספריה: הגנה
סוג: הדרכה (הרצאות),יומן אירועים,מחקר,סקירה הסטורית

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים