ברדתך לנגב - סיורים בנתיבי יערות וקרבות
תיאור הספר: סיורים בנתיבי יערות וקרבות של חטיבת גבעתי בנגב, במלחמת העצמאות. החוברת ממקדת היבטים דידקטיים של הדרכה באתר מרחב הלחימה של חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות. בחוברת - מסלולי סיור וסיפורים משדות הקרב. תחומ יידע קיימים בגיאוגרפיה, היסטוריה, טופוגראפיה ותחומים רבים משיקים.
שם העורך: גיל גרטל, נועם אבן
מספר העמודים: 109
הוצאה לאור: משרד הביטחון
תאריך הוצאה לאור: 2002
מיקום בספריה: מלחמת העצמאות
סוג: הדרכה (הרצאות),חוברת הדרכה,יומן אירועים,מדריך,מערך שיעור,סקירה הסטורית,ערכת הדרכה

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים