זיכרון בספר - ראשיתה של ההיסטוריוגרפיה הישראלית
תיאור הספר: ראשיתה של ההיסטוריוגרפיה הישראלית של מלחמת העצמאות. השנים 1948-1958. החוויות של בני דור מלחמת העצמאות העצימו בעשור הראשון של המדינה, ספרים רבים. ספרים אשר הנציחו את חוויות הקרבות והקיום. בכתיבה זו, שלא כמו בכתיבת ההיסטוריונים, 40 שנה מאוחר יותר, קיימת מקוריות ואוטנטיות. לא חקר ארכיוני בלבד. המחבר שניסה לפסוח על שני הסעיפים, שייך לבני דור מלחמת העצמאות, אך עוסק גם במחקרים עדכניים על המלחמה.
שם המחבר: בר-און, מרדכי
מספר העמודים: 278
הוצאה לאור: משרד הביטחון - ההוצאה לאור
תאריך הוצאה לאור: 2001
מיקום בספריה: מלחמת העצמאות
סוג: מחקר,מסמכים,סקירה הסטורית,עיון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים