פלוגות מחץ - פלמ"ח
תיאור הספר: עבודת תלמיד בנושא הקמת הפלמ"ח. מטרות, יחסים עם הבריטים. יחסי פלמ"ח עם ארגוני הפורשים - אצ"ל, לח"י. מבצעי הפלמ"ח. דמויות מובילות בהנהגה. ציר זמן.
שם המחבר: שדה, בן
מספר העמודים: 25
הוצאה לאור: בית ספר רימון, מסילות
תאריך הוצאה לאור: 2002
מיקום בספריה: עבודות תלמידים
סוג: חוברת,יומן אירועים,סקירה הסטורית,עבודות תלמידים

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים