שנה בלי יגאל
תיאור הספר: שנה בלי יגאל אלון. עלון גינוסר מספר 909 אשר יצא לאור שנה לאחר פטירתו בטרם עת של יגאל אלון, מפקד הפלמ"ח השני. בקובץ הוכנסו מספר פיסקאות מכתביו הרבים בנושאים שונים: הזדהותו עם הגליל. בית יגאל אלון בגינוסר. פרק מתוך אוטוביוגרפיה שיגאל החל לכתוב. מספר הספדים על קברו. פניית יגאל בשנת 1941 אל הנציב העליון הבריטי בבקשת מתן חנינה לאסירי גינוסר. מכתב של יגאל מתקופת לימודיו באוניברסיטת הארווארד בארצות הברית. העלון יצא לאור ב-17 במרץ 1987.
שם המחבר: קובץ
מספר העמודים: 20
הוצאה לאור: עלון גינוסר מספר 909
תאריך הוצאה לאור: 13/03/1981
מיקום בספריה: מפקדי הפלמ"ח
סוג: חוברת זיכרון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים