בלכתך בשדות אימה
תיאור הספר: סיפורו האישי של המחבר, איש קבוצת שטרן ולח"י ותיק. יעקב פוליאקוב-פולני-גלבוע, מספר על בית-ישראל שחרב, על מנהיגי היישוב בתקופת השואה, על יאיר ומאמציו הבלעדיים להצלת היהודים משואה, על ימי המאבק בשלטון הבריטי. בספר עדות אישית על ראשית דרכו של יאיר במחתרת, על יחסו של הישוב בארץ ללח"י. למרות פרישתו מלח"י – הוסגר המחבר לידי הבריטים ומספר על שנות המעצר והגלות בארץ ובאפריקה. בספר: צילומים נדירים של העיירה היהודית לפני השואה וצילומיהם של מנהיגי היישוב. סיפור חייו מימיו בגלות מזרח-אירופה, דרך המחתר בארץ ישראל. הקמת קבוצת שטרן והפילוג מאצ"ל. המאסר בלטרון, מזרע והגלייה לאפריקה.השיבה ארצה, מלחמת העצמאות והגיוס לפלמ"ח תחת השם צבי וולסקי.
שם המחבר: גלבוע, יעקב
מספר העמודים: 176
הוצאה לאור: הוצאת הספרים ע"ש אברהם שטרן
תאריך הוצאה לאור: 1986
מיקום בספריה: מחתרות - אצ''ל ולח''י
סוג: אוטוביוגרפיה,ביוגרפיה וזכרונות,יומן אירועים,סיפורי גבורה וזיכרון,ספור חיים,עדות אישית,תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים