מעבר לגשמי - פרשת חייו של אבא קובנר
תיאור הספר: עולמו הסוער של אבא קובנר, משורר וסופר, פרטיזן, לוחם וחבר מחתרת. חבר קיבוץ ואיש קולמוס, מעצב תרבות והוגה דעות. בספר קטעי יומנים, זיכרונות ותעודות נדירות. מחברת הספר בראייה היסטורית מפיחה חיים בעדויות ובקטעי יומנים של אבא קובנר בצמתים מרכזיים בחייו, יחד עם חיי העם היהודי. החיבור של קובנר עם הפרשיות של עמנו, הביאו אותו להיות פרטיזן ביערות, לתכנן תכניות בריחה בעת המלחמה ופעולות נקם בנאצים ועוזריהם, עם סיום מלחמת העולם השנייה. במלחמת העצמאות שרת אבא קובנר בחטיבת גבעתי ברחבי הנגב ונודע, בין השאר, בדפים הקרביים אשר הוציא כקצין התרבות של החטיבה. לאחר מכן עסק בחיי חברה ותרבות במשקו, עין החורש ובמדינת ישראל.
שם המחבר: פורת, דינה
מספר העמודים: 473
הוצאה לאור: עם עובד ויד ושם
תאריך הוצאה לאור: 2000
מיקום בספריה: ביוגרפיות, אוטוביוגרפיות וזכרונות
סוג: ביוגרפיה וזכרונות,יומן אירועים,מחקר,ספור חיים,סקירה הסטורית

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים