הייתי חבלן
תיאור הספר: הספר מספר את האירועים שעברו על המחבר בהיותו חבלן בשרות הביטחון לפני קום המדינה. לאחר מכן, בצה"ל וביחידות שונות שעליהן הוא פיקד. הספר מלווה במפות של אזורי הקרבות.
שם המחבר: נגבי, עודד
מספר העמודים: 120
הוצאה לאור: פרטית
תאריך הוצאה לאור: 2012
מיקום בספריה: מלחמת העצמאות
סוג: אוטוביוגרפיה,אסופת זכרונות,יומן מלחמה,סיפורי גבורה וזיכרון,ספור קרב על פי עדויות אישיות,עדות אישית

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים