היישוב בעת החדשה - ציוני דרך בטרם מדינה
תיאור הספר: אסופת מאמרי מחקר העוסקת ביישוב היהודי בארץ ישראל, במהלך המאה ה-19 ועד הקמת המדינה בשנת 1948. בין הנושאים הנסקרים בספר: האוכלוסייה היהודית, היישוב הישן, היישוב היהודי אשר גדל מאוד. המאמרים עוסקים באירועים החשובים אשר התרחשו במהלך התקופה יחד עם התמודדות הישוב ואנשיו עם אותם אתגרים ביטחוניים, כלכליים, מדיניים וחברתיים.
שם המחבר: סטמפלר, שמואל
מספר העמודים: 330
הוצאה לאור: משרד הביטחון - ההוצאה לאור
תאריך הוצאה לאור: 1983
מיקום בספריה: כללי - ספרי עזר
סוג: יומן אירועים,מאמרים, הרצאות, מסמכים,מחקר,סקירה הסטורית,צילומים ותמונות,קובץ מאמרים,קובץ תעודות

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים