לצבא יהודי עצמאי
תיאור הספר: מעורבות הקיבוץ בנושאי ביטחון, בעקבות הרעיון: 'עבודה, התיישבות והגנה עצמית' (י. טבנקין), 1936. הקיבוץ המאוחד בשנות הארבעים כמעצב את רעיון הפיכת העם כולו לכוח לוחם; התרומה המעשית - הקצאת משאבים לרעיון; גיוס כללי במדים וללא מדים; פלמ"ח; נוטרות; התנגדות במקרה של פלישת הצבא הגרמני לארץ; יציאת שליחים לגולה; אימוני הפלמ"ח; גיוס הכשרות - תנועת הנוער לפלמ"ח; מיקום המחלקות בפלמ"ח; בסיסי פלמ"ח בשנים הנ"ל. באינדקס: מפתח האישים.
שם המחבר: ברנר אורי
הוצאה לאור: יד טבנקין, הוצאת הקיבוץ המאוחד בנושאי ביטחון
תאריך הוצאה לאור: 1984
מיקום בספריה: פרס יצחק שדה
סוג: תיעוד
הערות:
תשמ"ד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים