למה, למה פירקו את הפלמ"ח
תיאור הספר: יהודה זיו פורס אתה סיפורה הפלמ"ח שלו בשנת 1991 עם יובל להקמת הפלמ"ח. שנות שירותו של המחבר בפלמ"ח, לפני מלחמת העצמאות, 1943 – 1945ובמלחמת העצמאות, 1947 – 1948. נספח: על הימים הראשונים של מלחמת העצמאות בירושלים וסביבותיה, עמ' 65 - 74.
שם המחבר: זיו יהודה
מספר העמודים: 75
הוצאה לאור: פרטית
תאריך הוצאה לאור: 01/05/2001
מיקום בספריה: פלמ''ח במלחמת העצמאות
סוג: חוברת

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים