לקסיקון כוח המגן "ההגנה"
תיאור הספר: על כוח המגן, מטרומפלדור ועד הקמת צה"ל. פלמ"ח: ראה תוכן העניינים; עמ' 524 - פלי"ם, פלמ"ח, הגדודים, החטיבות, אישים.
שם העורך: נאור מרדכי. מערכת: ורדי ר., נרקיס ע., נאור מ., אלבק ש., ריבלין ג.
מספר העמודים: 528
הוצאה לאור: משרד הביטחון, הארגון הארצי של חברי ה'הגנה'
תאריך הוצאה לאור: 1994
מיקום בספריה: הגנה
סוג: לקסיקון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים