עלי זית וחרב ג' - מדיניות מלחמה מדיניות שלום, סוגיות בתולדות הביטחון של היישוב היהודי ומדינת ישראל
תיאור הספר: מלחמה, צבא ומוסר לחימה בהגותו המדינית של בן-גוריון; היישוב היהודי לצד ומול הבריטים בא"י; ערים מעורבות במלחמת העצמאות; הדיפלומטיה החשאית הישראלית והמגעים לשלום 1948-1958. פלמ"ח: מאמר מאת אלון קדיש - עולם האידיאלים של מפקדי הפלמ"ח, עמ' 65. קובץ שלישי לשניים קודמים שעיקר עיסוקם מחקר בשאלת הביטחון של היישוב היהודי והמדינה, כלכלה, ביטחון ופילוסופיה הנוגעים לביטחון.
שם העורך: גולני מוטי
מספר העמודים: 255
הוצאה לאור: משרד הביטחון, ההוצאה לאור
תאריך הוצאה לאור: 1999
מיקום בספריה: הגנה
סוג: מחקר,מאמרים,מאמרים, הרצאות, מסמכים,קובץ מאמרים,תיעוד
הערות:
2 עותקים

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים