הפו"ש, פלוגות השדה של ארגון ההגנה
תיאור הספר: על הפו"ש, שבאימוניו (1936 – 1939) הניח את היסודות לחי"ש ולפלמ"ח. בראשית היתה 'הנודדת'; ממטולה עד הנגב; הקו המזרחי; הקו הדרומי; שלוחות הפו"ש בירושלים ובסדום; פלוגות הלילה המיוחדות; ה-SNS - השלוחה הלגאלית של הפו"'ש; פלמ"ח: אין ציון מיוחד, להוציא אישים ומפקדים שמופיעים בהערות לפי שמותיהם.
שם המחבר: דגן, שאול
מספר העמודים: 293
הוצאה לאור: משרד הביטחון, המרכז לתולדות כוח המגן ע"ש ישראל גלילי
תאריך הוצאה לאור: 1995
מיקום בספריה: הגנה
סוג: תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים