טעם המערכה
תיאור הספר: ישראל גלילי על פעילותו במשך השנים. עיקרי השקפתו בנושאי ביטחון, התיישבות, תנועת העבודה והתנועה הקיבוצית. על המאמץ לשפר את מצב האוכלוסייה הערבית בשטחים לאחר מלחמת העצמאות, ולמצוא פתרון לבעיית המצוקה והעוני. על תוכניתו לאחר מלחמת יום הכיפורים – הכוללת נכונות לפשרה טריטוריאלית והתראה מפני הסכנות הטמונות בתופעת גוש אמונים.
שם המחבר: גלילי ישראל
מספר העמודים: 130
הוצאה לאור: הקיבוץ המאוחד קו אדום
מיקום בספריה: אוטוביוגרפיות, זכרונות
סוג: אוטוביוגרפיה

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים