קרע בתש"ח (מאבקי כוח בצמרת בדרך לניצחון במלחמת העצמאות)
תיאור הספר: מאבקי הכוח בין האסכולה של דוד בן גוריון על מבנה צה"ל והצבא הסדיר לבין ישראל גלילי כנציג אסכולה שונה. השינויים המהפכניים שחלו בפיקוד העליון ערב מלחמת העצמאות ובמהלכה והמעבר מן ההגנה לצה"ל. פלמ"ח: בהקשר של פירוק מטה הפלמ"ח, מעמד הפלי"ם ועוד נקודות שונות הנוגעות לפלמ"ח, בוויכוח בין בן גוריון לגלילי.
שם המחבר: פעיל, מאיר; רונן, עזריאל
מספר העמודים: 209
הוצאה לאור: מרכז ישראל גלילי
מיקום בספריה: מלחמת העצמאות
סוג: מחקר
הערות:
2 עותקים

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים