ספר הנגב
תיאור הספר: מאמרים וסקירות: גיאוגרפיה, היסטוריה, יישובים, תושבים, בדווים. סיפורת ושירה: לקט על הנגב, אירועים שונים, אנשים, יישובים, בעיקר סביב מלחמת העצמאות. פלמ"ח: לאורך הספר, בעיקר מעמ' 125, בנושאי מסעות, התיישבות, מלחמת העצמאות, מבצעים: חורב ולוט.
שם המחבר: תלמי אפרים ומנחם (מלקטים/עורכים)
הוצאה לאור: עמיחי
תאריך הוצאה לאור: 1953
סוג: לקט,ספורת,עיון,שירה

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים