פלוגות-האש נעות בלילה
תיאור הספר: מחבר הספר לחם בפיקודו של וינגייט בשנת 1938. הוא שירת ביחידות הבריטיות-עבריות שלחמו בכנופיות הערביות, הגנו על היישובים, הערים, על צינור הנפט. הם למדו את דרכי ההגנה והלחימה מפי מפקדם אורד וינגייט. בספר בין השאר: קורס לסמלים עבריים; אימונים בעין חרוד; הפעולה בקו-הנפט; ביחידות הצבא הבריטי; פלוגות הלילה המיוחדות; פעולותיו הראשונות של וינגייט.
שם המחבר: בן דוד, יהודה
מספר העמודים: 177
הוצאה לאור: סדרת לוחמים ע"ש יגאל אלון, הוצאת הקבוץ המאוחד
תאריך הוצאה לאור: 1984
מיקום בספריה: הגנה
סוג: אסופת זכרונות,ספור קרב על פי עדויות אישיות,עדות אישית,תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים