עלי זית וחרב ד' - חומת מגן, שמונים שנה לארגון ה"הגנה"
תיאור הספר: ה'הגנה' משנת 1920 -עד 2000 1. בראשית; 2. ה'הגנה' וההתיישבות; 3. פינוי יישובים במלחמת העצמאות; .4. קו התפר - ה'הגנה' - צה"ל; 5. מבט מנגד - ארגון ה'הגנה' בעיני הערבים.
שם העורך: הדרי דני
הוצאה לאור: העמותה לחקר כוח המגן ע"ש גלילי, משרד הביטחון, ארכיון ה"הגנה"
תאריך הוצאה לאור: 2002
מיקום בספריה: הגנה
סוג: תיעוד,מאמרים,מאמרים, הרצאות, מסמכים,מחקר,קובץ מאמרים,קובץ תעודות

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים