סיפור חיים - שוש ספקטור
שושנה ספקטור (שוש)
שם המעיד/ה:
זוהר אברהם
שם המראיין/נת:
14/ 1/ 1983
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
ארגון ה"הגנה", ה"שבת השחורה", התנדבות לצבא הבריטי, מלחמת העצמאות, פלמ"ח, ה"מרד הערבי", מאורעות 1929-תרפ"ט, נוטרות, צבא בריטי, גיוס לפלמ"ח, ה"נודדת", ה"סזון", מטה הפלמ"ח, סליקים, עלייה ב', קורסי מפקדים, קורסים מקצועיים
נושא:
1929-1950
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל: 39
תיק: 45
:תוכן העדות
מאורעות 1929; ארגון ה"הגנה"; קורס מפקדי כיתות בשנת 1936 בירושלים; "הנודדת"; יצחק שדה (עליו); צבי ספקטור (עליו); כ"ג יורדי הסירה; ייסוד הפלמ"ח; ד"ר דרייר -דרור; מטה הפלמ"ח; שיתוף עם הבריטים; הפלמ"ח נכנס למחתרת; הפלמ"ח וההתיישבות; גיוס לצבא הבריטי; המחלקה הערבית; המחלקה הגרמנית; ה"סזון"; סליקים; מטה הפלמ"ח-טיפול בפרט; מבנה הפלמ"ח; יגאל אלון (עליו); קורסים; ה"שבת השחורה"; עלייה ב'; מלחמת העצמאות; ירושלים; הגדוד העשירי; גיוס; בית מרפא והחלמה
56
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 5
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים